Cysylltu â Chyngor Cymuned Llanwnda

Anfonwch unrhyw ohebiaeth i'r Clerc os gwelwch yn dda

Caryl Elin Lewis

10 Beddgwenan
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5LL

(01286) 830992

 

Ffurflen gyswllt