Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanwnda

Mae nifer o Gynghorwyr ar y Cyngor, gyda phob un yn cynrhychioli ei b(ph)entref.

Gwilym V.Thomas    Aelod - Rhosgadfan

Ty'n y Pant, Llandwrog Uchaf, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7RA

Peter Roberts    Aelod - Rhosgadfan

10 Y Dreflan, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7HP

Michelle Williams    Aelod - Rhosgadfan

Brithdir, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET

Tom Ellis    Aelod - Dinas

Hen Gastell, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Aeron M.Jones    Cynghorydd Sir

2 Gernant, Bethesda Bach, LL54 TSJ

Elin Evans    Aelod - Dinas

Bro Dawel, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YG

Rhys Owen    Aelod - Dinas

1 Uwch Menai, Saron, Caernarfon, Gwynedd,  LL54 5UN

Bryn Hughes    Aelod - Rhostryfan

11 Bro Wyled, Rhostryfan, Gwynedd, LL54 7LP

Gwilym Ll.Williams    Aelod - Rhostryfan

Gilwern Uchaf, Maes Tryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EH

Nerys Evans    Aelod - Rhostryfan

Bryn Melyn, Rhos Isaf, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ND

Jason Hunt    Aelod - Rhostryfan

19 Bro Wyled, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LP

Aelodau Is-Bwyllgorau

Pwyllgor gweinyddol a chyllid:

 • Elwyn Jones
 • Neal Williams
 • Jason Hunt

Pwyllgor y Fynwent:

 • Gwilym Lloyd Williams
 • Nerys Evans
 • Jason Hunt

Pwyllgor goleuadau a llwybrau:

 • Tom Ellis
 • Gwilym V.Thomas
 • Elin Evans
 • Neal Williams

Cynrychiolwyr y cyngor ar bwyllgorau ychwanegol:

 • Nerys Evans – Llywodraethwyr Ysgol Rhostryfan
 • Neal Williams – Llywodraethwyr Ysgol Rhosgadfan
 • Tom Ellis - Llywodraethwyr Ysgol Felinwnda
 • Jason Hunt – cynrychiolydd y cyngor ar bwyllgor pentre Rhostryfan

Clerc y Cyngor

Caryl Elin Lewis

01286 830992